ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία μας, Signature Travel, συμμορφούμενη με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 679/2016,με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγει και επεξεργάζεται με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών, που μας αναθέτετε και σας ενημερώνει για τον τρόπο χρήσης τους ,το χρονικό διάστημα της επεξεργασίας τους , τις μεθόδους προστασίας τους ,που ακολουθεί και τις επιλογές που έχετε σύμφωνα με το νόμο σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο της επεξεργασίας τους .

Είναι πιθανόν κατά διαστήματα λόγω τροποποιήσεων της νομοθεσίας ή και των συνθηκών η παρούσα δήλωση να τροποποιείται και για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας www.signature.gr για την ενημέρωση σας.

Η εταιρεία μας πρέπει να συλλέγει ΔΠΧ για την εκτέλεση των καθημερινών λειτουργιών της και με σκοπό την εκτέλεση των τουριστικών υπηρεσιών που αναλαμβάνει να παρέχει τους πελάτες της .

Στα ανωτέρω πλαίσια συλλέγουμε τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε επικοινωνία ή αλληλεπίδραση με ηλεκτρονικά μέσα μαζί σας κατά την άσκηση της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς

  1. Στοιχεία πελάτη Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Αρ. Διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, τόπος γέννησης, email ,τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας, ,ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπο άφιξης/αναχώρησης, Προτιμήσεις και ενδιαφέροντα π.χ., προτιμώμενος όροφος, δωμάτιο μη-καπνιστών τύπος κρεβατιού, Ιατρικά δεδομένα σχετιζόμενα με την υγεία σας, π.χ. αλλεργίες, κινητικά θέματα που αφορούν τις επιθυμούμενες από σας διευκολύνσεις κατά την εκτέλεση του ταξιδιού σας . Οι προσωπικές πληροφορίες σχετικά με άτομα κάτω των 18 ετών περιορίζονται σε ονοματεπώνυμο, εθνικότητα και ημερομηνία γέννησης αριθμός διαβατήριου και μας παρέχονται μόνο από πρόσωπο που έχει την γονική του μέριμνα και η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές διατίθεται μόνο στο πρόσωπο αυτό …

  2. Κατά την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας μας συλλέγουμε πληροφορίες συσκευής , διεύθυνση IP, ρυθμίσεις συσκευής για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας κλπ. Μέσω των cookies του browser που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στον Ιστοχώρο μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε, να προωθήσουμε και να δρομολογήσουμε με ακρίβεια το αίτημά σας. ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του browser που χρησιμοποιείτε για τους σκοπούς της διαχείρισης του συστήματός μας και συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους επισκέπτες στον Ιστοχώρο μας, στατιστικού καθαρά χαρακτήρα, οι οποίες δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα κανενός φυσικού προσώπου καθόσον είναι ανωνυμοποιημένες . Οι τεχνολογίες για την συλλογή και αποθήκευση των πληροφοριών αυτών σας γνωστοποιούνται στην ιστοσελίδα μας ( cookies)

Σημειώνουμε ότι η ιστοσελίδα μας δεν συλλέγει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την συμπεριφορά και την δραστηριότητα του χρήστη

Όταν προγραμματίζετε ή /και και πραγματοποιείτε την διοργάνωση μιας ομαδικής εκδρομής ή ένα εταιρικό ταξίδι συλλέγουμε τα ανωτέρω στοιχεία για τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες μας από τους οργανωτές της ομαδικής εκδρομής ή από την εταιρεία πελάτη- συνεργάτη μας εφόσον ο νόμος ή συμβατική σχέση σας με αυτόν το επιτρέπει .

Εάν επιλέξετε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , ενδέχεται να συλλέξουμε, με την άδειά σας, ορισμένες πληροφορίες από τον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσής σας .

Αν επιλέξετε να κάνετε αίτηση για να εργαστείτε στην SIGNATURE συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που ορίζει η εργατική νομοθεσία και τα στοιχεία που υποβάλλονται από εσάς για τον σκοπό αυτό .

Επίσης συλλέγουμε στοιχεία από τρίτους όπως Τράπεζες κατά την πληρωμή με κάρτα και είμαστε υποχρεωμένοι από την φορολογική νομοθεσία να τηρούμε τα στοιχεία αυτά στο αρχείο μας .

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με σκοπό την παροχή των τουριστικών υπηρεσιών που μας αναθέτετε ενδεικτικά για την κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων και διαμονής σε ξενοδοχεία, μεταφορές , ξεναγήσεις κλπ. Επίσης χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για να σας ειδοποιούμε σχετικά με τις επιβεβαιώσεις κράτησης και κάθε πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα που επιλέγετε και για έκδοση φορολογικών στοιχείων και αποδείξεων πληρωμής

Μόνον με την ρητή και γραπτή έγκριση σας με την συμπλήρωση σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης είναι δυνατόν να σας στέλνουμε ενημερωτικές επιστολές και διαφημίσεις μέσω διαδικτύου, SMS , με ταχυδρομείο και κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο

Ανάλογα με τον σκοπό της η επεξεργασία των ΔΠΧ είναι νόμιμη αν έχετε συναινέσει για την επεξεργασία αυτή ή αν η επεξεργασία αυτή επιβάλλεται από το νόμο ή το έννομο συμφέρον μας δηλαδή για παράδειγμα την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής τουριστικών υπηρεσιών

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων γνωστοποιούμε ή διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι σε συνεργασία με την SIGNATURE έχουν σκοπό και συνδράμουν στην παροχή υπηρεσιών προς εσάς, όπως συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε. , για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας ΔΠΧ. Σε κάθε άλλη περίπτωση η SIGNATURE διατηρεί το δικαίωμα να καταρτίσει ειδικές συμβάσεις με τους συνεργάτες της σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των ΔΠΧ . Οι επιχειρήσεις συνεργάτες μας είναι : ξενοδοχεία ,τουριστικοί πράκτορες , τουριστικά γραφεία, συστήματα κρατήσεων GDS, Online συστήματα κρατήσεων, ακτοπλοϊκές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες μεταφορών, ξεναγοί συνοδοί, δημόσιες υπηρεσίες(π.χ. στα πλαίσια έκδοσης βίζας), τέλος πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας και πληροφορικής για την προστασία και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών μας συστημάτων, πάροχοι λογιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μηχανογράφησης, νομικών υπηρεσιών ή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας τεχνικό υπηρεσιών ιστοσελίδας

Η SIGNATURE λαμβάνει φυσικά , τεχνικά (κρυπτογράφηση) και οργανωτικά μέτρα ώστε τα ΔΠΧ να τηρούνται με ασφάλεια., εκπαιδεύοντας σχετικά το προσωπικό μας και περιορίζοντας την πρόσβαση σε αυτά μόνο σε όσους εργαζόμενους και συνεργάτες , αυτή είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση των υπηρεσιών μας . Τέλος διατηρούμε τα ΔΠΧ μόνο για το χρονικό διάστημα που επιβάλλεται από το νόμο και την μεταξύ μας σύμβαση και μετά τα καταστρέφουμε ή τα διαγράφουμε

Έχετε την δυνατότητα να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως ότι ασκείται τα παρακάτω δικαιώματα με την προϋπόθεση ότι δεν προσκρούουν σε συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου π.χ φορολογικές ή δεν αποτρέπουν την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης

Δικαίωμα πρόσβασης στα ΔΠΧ Δικαίωμα διόρθωσης των ΔΠΧ Δικαίωμα διαγραφής των ΔΠΧ Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας  των ΔΠΧ Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία  των ΔΠΧ Δικαίωμα στη φορητότητα των ΔΠΧ Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης επεξεργασίας των ΔΠΧ

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2015/679/ΕΕ και αρμόδια για τις διαφορές σε σχέση με τα; ΔΠΧ είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών .

Κάθε επικοινωνία με την Signature για πληροφορίες δήλωση και άσκηση των δικαιωμάτων παρακαλούμε απευθύνεστε στο email info@signature.gr .τηλέφωνο 2103245620

Oροι Χρήσης:

Α. Γενικά

Στόχος της δημιουργίας της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες-επισκέπτες της. Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, και προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους από τον χρήστη. Ο χρήστης για να συνεχίσει, καλείται αφότου διαβάσει προσεκτικά τους κατωτέρω όρους, να επιλέξει την αποδοχή τους κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο το οποίο βρίσκεται πιο κάτω. Σε περίπτωση διαφωνίας του, καλείται να μην κάνει χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας.

Οι όροι και προϋποθέσεις που παρατίθενται στην παρούσα Ιστοσελίδα καθώς και οποιαδήποτε εθνική, κοινοτική ή διεθνής νομοθεσία η οποία αφορά ή σχετίζεται με το Διαδίκτυο ή τον Παγκόσμιο Ιστό εν γένει, δεσμεύουν άπαντες τους επισκέπτες ή χρήστες της Ιστοσελίδας. Η Εταιρία μπορεί ανά πάσα στιγμή κατά ελεύθερη κρίση να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης οι οποίοι υπερισχύουν των γενικότερων σε περίπτωση σύγκρουσης, με ενημέρωση της παρούσας Ιστοσελίδας στο αντίστοιχο σημείο. Χρήση της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη – χρήστη μετά την ενημέρωσή του για τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης, συνεπάγεται την αποδοχή τους.

H Εταιρία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η διαθεσιμότητα είναι συνάρτηση διαφόρων παραγόντων όπως του εξοπλισμού των χρηστών, άλλων δικτύων επικοινωνιών ή του μεγάλου αριθμού ατόμων που προσπαθούν να συνδεθούν με το Διαδίκτυο ταυτόχρονα. Η Εταιρία έχει τη διακριτική ευχέρεια να προβεί σε συντήρηση της Ιστοσελίδας, να μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό της, να διακόψει ή να αναστείλει τη λειτουργία της ανά πάσα στιγμή, άνευ προειδοποίησης. Επίσης, η λειτουργία της Ιστοσελίδας ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να παρεμποδιστεί είτε μόνιμα είτε προσωρινά εξαιτίας γεγονότων εκτός ελέγχου/ επιρροής της Εταιρίας ή ανεξαρτήτως της βούλησής της.

Η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν προκύπτει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση της Εταιρίας σχετική με την ασφάλεια και το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες-χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους της Εταιρίας του συνόλου του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Επιπλέον, η Εταιρία δεν παρέχει εγγύηση ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας από χρήστες / επισκέπτες δεν θα προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.

Η χρήση της Ιστοσελίδας από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

Στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας, για λόγους διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των χρηστών της, έχει ακολουθηθεί η πρακτική της παραπομπής μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή banners σε άλλες ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους όρους χρήσης, την πολιτική ασφαλείας, τη νομιμότητα και εγκυρότητα των οποίων, η Εταιρία δεν εγγυάται και επομένως δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Κατά συνέπεια η σύνδεση με αυτούς πραγματοποιείται με ατομική ευθύνη του κάθε χρήστη. Οι πάροχοι των Ιστοσελίδων αυτών έχουν την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους. Στις υποχρεώσεις των χρηστών συγκαταλέγεται η συμμόρφωση με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη χρήση / επίσκεψη αυτών των ιστοσελίδων, οι χρήστες καλούνται να απευθύνονται στους αντίστοιχους παρόχους.

Β. Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία 

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Η Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενό της αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας και αποτελεί αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Στο Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνονται όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ευρεσιτεχνίες, επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του Περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή τρίτων. Η χρήση τους, απαγορεύεται αυστηρά άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από την Εταιρία, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στους ισχύοντες όρους χρήσης. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρίας ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται σ’ αυτή.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Εταιρία μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη. Ιδιοκτησία της Εταιρίας συνιστά εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, ό,τι μεταφέρεται ή αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας. Η Εταιρία δύναται να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για τις εμπορικές της δραστηριότητες.

Γ. Ευθύνη της εταιρίας 

Η εταιρία εκθέτει στον παγκόσμιο ιστό την ιστοσελίδα της και το ηλεκτρονικό της κατάστημα δοκιμαστικά και άνευ ουδεμίας εγγυήσεως. Οι χρήστες καλούνται να μην την επισκέπτονται αν δεν την εμπιστεύονται. Οι χρήστες καλούνται επίσης να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.

Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στην Ιστοσελίδα, ή την χρήση αυτής, δεν γεννούν ευθύνη της Εταιρίας, ή των στελεχών της, ή των διευθυντών της, ή των εργαζομένων ή των συνεργατών της, ή οιωνδήποτε αντιπροσώπων της, Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι οτιδήποτε περιέχει η Ιστοσελίδα παρέχεται στους χρήστες «ως έχει» (as is), χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση.

Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για ζημίες και έξοδα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με αυτήν την Ιστοσελίδα, τη χρήση της, ή την αδυναμία χρήσης της, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή σε σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία, ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβαση / επίσκεψη / χρήση της Ιστοσελίδας ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του Περιεχομένου της, η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τα οποία διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου, παρέχονται στους χρήστες – επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος “ως έχουν”. Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών. Η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσεως σχετικές με τη λειτουργία ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, ούτε για τυχόν ζημία θετική, ειδική ή αποθετική η οποία προκλήθηκε είτε από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου είτε από τρίτους.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους υποχρέωση αποζημίωσης για αξίωση που σχετίζεται με το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια συναντάται στο Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

Σημειώνεται ότι κανένας από τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας δεν θίγει τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των καταναλωτών.

Δ. Υποχρεώσεις των χρηστών 

Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας, κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας υποχρεούται, να μην εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να βλάψουν τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της εταιρίας. Αν ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας τη χρησιμοποιήσει κατά τρόπο παράνομο ή κατά τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες όρους, υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρία για την όποια θετική ή αποθετική της ζημία.

Απαγορεύεται στους χρήστες η αποστολή/ μεταφορά/ διακίνηση μέσω της Ιστοσελίδας υλικού το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο, απειλητικό, βλαβερό, συκοφαντικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, βλάσφημο, ενοχλητικό, χυδαίο, άσεμνο, ή οποιουδήποτε υλικού θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει παράνομη ή αξιόποινη συμπεριφορά, ή να αποτελέσει παραβίαση του απόρρητου κάποιου άλλου, ή να εκφράσει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις.

Εφόσον μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρίας είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο ευρύτερο Διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET («NETIQUETTE»). Απαγορεύεται ρητά στους χρήστες της Ιστοσελίδας η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντιτίθενται στην NETIQUETTE.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των επισκεπτών-χρηστών της Ιστοσελίδας με τους παρόντες όρους χρήσης και το ισχύον δίκαιο, η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια όπως ιδίως σε απαγόρευση της πρόσβασής τους σε όλες ή σε τμήμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας καθώς και σε επεξεργασία, μετακίνηση και διαγραφή μηνυμάτων, σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, εξαιτίας παράβασης εκ μέρους του χρήστη των υποχρεώσεών του, οι οποίες απορρέουν από τους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να καταβάλει αποζημίωση στην Εταιρία.

Ε. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία 

Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται γι’ αυτό το λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

espa2 banner Μετάβαση στο περιεχόμενο